Czas rozgrywek piłkarskich sprzyja branży hotelarskiej