Konkurencja między hotelami

Konkurencja między hotelami

To że w Krakowie mamy do czynienia z tak dużą liczbą różnego rodzaju hoteli oraz miejsc noclegowych oczywiście odbija się korzystnie na kwestii dotyczącej wyboru przez turystów idealnego dla siebie hotelu zarówno pod względem standardu jak i ceny, która przecież dla wielu turystów chcąc nie chcąc jest bardzo ważnym elementem. Problem w tym przypadku leży po stronie samych hotelarzy, którzy muszą między sobą prowadzić otwartą rywalizację właśnie o klienta, a jak wiadomo polegać ona będzie nie tylko na kwestii dotyczącej ceny ale także systematycznego podnoszenia standardu, dzięki któremu turyści wybiorą właśnie nasz a nie inny hotel. Tego typu konkurencja pomiędzy poszczególnymi właścicielami hoteli w Krakowie odbija się z korzyścią dla turystów ponieważ wówczas hotelarze będą schodzić z ceny jeżeli chcą liczyć na zainteresowanie, a to jak wiadomo pociągnie za sobą kolejnych właścicieli hoteli, którzy także będą musieli schodzić ze swoich cen właśnie na rzecz turystów. Jak widać na licznym przykładach rywalizacja pomiędzy poszczególnymi hotelami jest bardzo zażarta i jak w takiej rywalizacji często bywa najsłabszy rzecz jasna szybko z gry wypada i tak też jest w tym przypadku gdzie wielki zjada małego.