Badania dotyczące turystyki

Badania dotyczące turystyki

Turystyka jest interesująca nie tylko dla osób planujących różnego rodzaju wycieczki które mają swoje określone cele. Turystyka jako zjawisko samo w sobie wzbudza zainteresowanie na bardzo wielu polach oraz dziedzinach w ludzkim życiu. Dlaczego tak jest? Ponieważ ma ona bardzo złożoną i wielowątkową charakterystykę – oznacza to, że badacze zajmujący się naprawdę wieloma różnymi dziedzinami nauk są bardzo zainteresowani tym zjawiskiem. Każdy z nas już wie, że turystyka jest świetnym narzędziem do odbudowania swoich sił fizycznych oraz psychicznych możliwości. Turystyka ma również bardzo duży wpływ na kształtowanie osobowości człowieka oraz daje mu szerokie pojęcie dotyczące otaczającego nas świata. Na turystykę można również spojrzeć pod kątem gospodarki – gdyby nie ona nie byłoby wielu usług turystycznych, które mają bardzo istotny wpływ na gospodarkę danego regionu. Turystyka jest bardzo interesującym zjawiskiem dla bardzo szerokiej gamy badaczy bardzo różnych dyscyplin naukowych, takich jak geografia, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia, antropologia, historia, prawo, architektura (chodzi przede wszystkim o architekturę krajobrazu), urbanistyka, ochrona środowiska, medycyna, etyka i tak dalej. Jak widać chodzi nie tylko o przestrzeń i ekonomię, ale również inne nauki.