Jednogwiazdkowa kategoria noclegowej bazy hotelowej

Jednogwiazdkowa kategoria noclegowej bazy hotelowej

Specjalna komisja, która to kontroluje procedury i standardy spełniane przez hotel, który ma otrzymać odpowiednią kategorię gwiazdkową, jest powoływana przez Marszałka Województwa i najczęściej należą do niej przedstawiciele takich instytucji, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy też Państwowa Straż Pożarna. Dopiero, na podstawie opinii komisji Marszałek wydaje decyzję, czy dany obiekt noclegowy spełnia wymagania, które należy spełniać w odpowiedniej kategorii. Aby otrzymać jedną gwiazdkę, hotele muszą spełniać najniższe wymagania odnośnie świadczenia noclegów gościom. Pomijając fakt, iż każdy obiekt musi posiadać, co najmniej dziesięć pokoi, w których można świadczyć odpłatne noclegi gościom, aby otrzymać jedną gwiazdkę konieczne jest także wyposażenie każdego pokoju w szafkę nocną, szafę, łóżko, a także umywalkę. Łazienka jest wymagana, jednakże w przypadku jednej gwiazdki może się ona znajdować na zewnątrz pokoju, w którym udziela się odpłatnie noclegu. W przypadku samego budynku hotelowego, aby obiekt mógł zostać skategoryzowany, jako jednogwiazdkowy, musi on posiadać oddzielne wejście główne do hotelu, oświetlenia budynku na zewnątrz, a także drogę, umożliwiającą dojazd do hotelu.