Kategoryzacja hoteli w polskich realiach

Kategoryzacja hoteli w polskich realiach

Klasyfikacja, której podlegają obiekty noclegowe, jest bardziej dla ich klientów, niż właścicieli. Oczywiście, to właściciel musi się postarać, aby dany hotel spełniał wszelkie, potrzebne wymogi, aby posiadać daną ilość gwiazdek, jednakże to klient dzięki ich ilości wie, czego ma się po danym miejscu noclegowym spodziewać. Gwiazdki są takim oficjalnym kodem, dzięki któremu z góry wiadomo, co reprezentuje sobą dany hotel, albo czego właśnie nie reprezentuje. W Polsce, decyzję, na mocy której dany obiekt noclegowy zostaje zakwalifikowany do danej kategorii, wydawana jest przez Marszałka Województwa w danym regionie, a pod uwagę w tej kwestii najczęściej brany jest standard usług, które dany obiekt świadczy, wyposażenie całego budynku, terenu naokoło, a także poszczególnych pokoi i recepcji, jak również lokalizacją samego hotelu. Wiele dużych sieci hotelowych, posiadających wiele obiektów, na przykład w Polsce, czy też na świecie, budują je w wielu kategoriach, aby móc je rozgraniczyć i ewentualnie zachęcić potencjalnych klientów do odwiedzenia tych pozostałych. Kontrola spełniania odpowiednich przez dany hotel wymogów przeprowadzana jest przez specjalną komisję powołaną przez Marszałka.