Klasyfikacja szeroko rozumianej turystyki

Klasyfikacja szeroko rozumianej turystyki

Podział tak szeroko rozpowszechnionego zjawiska jak turystyka jest bardzo niełatwy ze względu na zbyt zaawansowaną wielowątkowość. Ludzie, którzy jednak się podejmują klasyfikacji różnych gałęzi turystycznych najczęściej skupiają się na celu, jakim kierują się podróżnicy. Pod tym względem całą turystykę dzielimy na turystykę poznawczą, wypoczynkową, klasyfikowaną, zdrowotną, businessową oraz religijną. Jednak należy zwrócić uwagę na wiele innych aspektów dotyczących zjawiska podejmowanych wypraw. Bez wątpienia bardzo istotna jest liczba ludzi mających udział w danej wycieczce – wtedy mamy turystykę zbiorową bądź indywidualną. Znaczenie ma również ich wiek, dzięki czemu mamy turystykę szkolną, studencką, seniorów i tak dalej. Turystyka długoterminowa oraz krótkoterminowa oznacza rzecz jasna czas trwania danej podróży. Podobnie istotne są środki transportu, które dzielą turystykę na turystykę samochodową, autokarową, rowerową, kolejową, lotniczą, konną, pieszą i inne. Oczywiście należy pamiętać również o miejscu, w którym podróżnicy będą się zatrzymywali – mamy turystykę hotelową oraz parahotelową. Dla turystów bardzo ważny jest czas wycieczki, czyli mamy turystykę wiosenną, jesienną oraz (przede wszystkim) letnią i zimową. Ponadto spotykamy się również z turystyką zorganizowaną i niezorganizowaną (spontaniczną).