Kolejki do katedry na Wzgórzu Wawelskim

Kolejki do katedry na Wzgórzu Wawelskim

Wawelska Katedra to szczególne miejsce dla Krakowian i Polaków. To stąd dzwon Zygmunta obwieszczał największe wydarzenia w kraju – i te radosne i te tragiczne. Być może, to właśnie tu narodziło się powiedzenie ‘od wielkiego dzwonu’, ponieważ ten dzwon bije kilka razy w roku, jedynie w najważniejszych dla Polski momentach. Na wieżę zygmuntowską można wyjść, ale w sezonie trzeba zarezerwować sobie sporo czasu ze względu na długie kolejki. Ale warto zaczekać, aby na własne oczy zobaczyć ten monumentalny, najważniejszy polski dzwon. Katedra jest ze wszech miar godna polecenia każdemu turyście. Już od samego wejścia widać mauzoleum św. Stanisława, ołtarz, który jest nazywany Ołtarzem Ojczyzny. Jak powiedział kiedyś Jan Paweł II, wawelska katedra jest miejscem, do którego nie da się wejść bez wielkiego wzruszenia. To tu możemy spotkać się i poczuć wielka historie Polski, tu możemy spotkać jej byłych władców, wielkich królów, którzy tu na wieki spoczęli. Także tu znajduje się alabastrowy grobowiec św. Kingi, przy którym zatrzymują się oniemiali z wrażenia turyści. Kaplica Zygmuntowska, jedna z dziewiętnastu kaplic katedry nazywana jest perłą renesansu na północ od Alp. Oprócz ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim, tutaj możemy zobaczyć kolejne dzieło tego mistrza – jest nim nagrobek Kazimierza Jagiellończyka. Część naszych królów i ich rodzin pochowanych jest w podziemiach katedry. Tu też warto zajrzeć, aby oddać cześć dawnym włodarzom Polski. Wawelska katedra jest także miejscem pochówku wielkich Polaków, bohaterów narodowych – Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i gen.Władysława Sikorskiego.