Kościół św. Anny w Krakowie

Kościół św. Anny w Krakowie

Kościół św. Anny to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa. Jest to akademicki kościół Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początki tej świątyni przypadają na początek XV stulecia, niemniej jednak w tym miejscu wcześniej – bo w wieku XIV – znajdowały się inne świątynie, wybudowane z drewna. Kościół św. Anny został ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę. W latach 30-tych XVI wieku świątynia ta została ogłoszona kolegiatą. Na przestrzeni wielu lat kościół był rozbudowywany i wzbogacany o nowe elementy, jednakże to, co można podziwiać dzisiaj nie jest świątynią wybudowaną pierwotnie. Pod koniec XVII wieku została ona bowiem zburzona – zrobiono to celowo, aby było tu więcej miejsca. Miało to związek z kultem Jana Kantego i z faktem, że przybywało do kościoła coraz więcej pielgrzymów pragnących odwiedzić grób świętego. Nowy obiekt wybudowany został w stylu barokowym – uchodzi zresztą za jeden z najbardziej znamienitych przykładów architektury barokowej w Polsce. Jego wnętrze odznacza się bardzo bogatym wystrojem – jest to w głównej mierze zasługa włoskiego artysty Baltazara Fontany. Efekty jego pracy można podziwiać nie tylko w kościele św. Anny, ale też i w innych obiektach znajdujących się w Krakowie, m. in. w kościele dominikanów. W kościele św. Anny znajduje się 6 kaplic. Fasada obiektu składa się natomiast z 2 kondygnacji.