Kraków miastem Stanisława Wyspiańskiego

Kraków miastem Stanisława Wyspiańskiego

Jak wiadomo Krajów przez wiele lat uznawany był za kulturalną stolicę Polski. Niektórzy uważają, że jest tak do dzisiaj. Oczywiście tę kwestię wciąż roztrząsa się w formie znawców. Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie w Krakowie żyli i tworzyli najznamienitsi polscy poeci, pisarze czy malarze. Wśród nich wymienić warto choćby Stanisława Wyspiańskiego. Jest to twórca wszechstronny, który zasłynął przede wszystkim charakterystycznymi, malowanymi za pomocą pasteli obrazami przedstawiającymi dzieci. Trzeba tu zaznaczyć, że modelami do tych dzieł, było potomstwo artysty. Wyspiański był także pisarzem. Jego najbardziej znane dzieło to Wesele. Jest to dramat będący bardzo trafną analizą sytuacji politycznej Polski z czasów Stanisława Wyspiańskiego. Akcja dramatu dzieje się we wsi Bronowice, dawnej podkrakowskiej wsi, która dziś została włączona w obszar miasta. Obecnie można tu zwiedzać chatę, w której Wyspiański był na weselu, które zainspirowało go do napisania dramatu. W samym Krakowie, nieopodal Wawelu znajduje się także dom Wyspiańskiego, w którym obecnie istnieje muzeum tego artysty. Można tu podziwiać między innymi stworzoną przez niego makietę, która pokazuje pomysł artysty na przebudowę zamku wawelskiego. Zgromadzono tu także liczne obrazy Wyspiańskiego i artefakty związane z jego codziennym życiem.