Krakowski Rynek Starego Miasta

Krakowski Rynek Starego Miasta

Rynek, jest oprócz Wawelu jednym z centralnych punktów i jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa. To właśnie tutaj często zatrzymują się szkolne wycieczki, które do niegdysiejszej stolicy Polski przybywają, by uczyć się rozpoznawać różnice między różnymi stylami architektonicznymi. Bo krakowski Rynek jest niewątpliwie miejscem, w którym różnice te widać od razu. Przede wszystkim wchodząc tutaj nie można nie zauważyć małego, zdającego się już zapadać w ziemię kościółka świętego Wojciecha. Ma on charakterystyczny, rotundowy kształt, małe okna i zwalistą budowę. Jest to typowy przykład architektury wczesnego średniowiecza, architektury romańskiej. Zaraz obok, jakby dla kontrastu, wznosi się z kolei strzelista bryła Kościoła Mariackiego. To już typowy przykład budowli gotyckiej, lekkiej, a le potężnej, wysokiej, z dużymi, zakończonymi łukami oknami i z charakterystyczną rozetą nad głównym wejściem. Na samym środku, w centralnym miejscu Rynku stoi z kolei budynek nazywany Sukiennicami. Nazwę swa zawdzięcza on funkcji, jaką niegdyś pełnił. Było to bowiem miejsce, w którym handlowano suknem, tkaninami. Dziś kupić tu można charakterystyczne dla Krakowa pamiątki. Sukiennice to już przykład architektury renesansowej, symetrycznej, uporządkowanej, z prostokątnymi oknami, wokół których znajdują się rzeźbione ozdobniki.