Muzeum imienia książąt Czartoryskich w Krakowie

Muzeum imienia książąt Czartoryskich w Krakowie

Jak wiadomo rodzina książąt Czartoryskich to jedna z tych, która w historii Polski odegrała bardzo znaczącą rolę. Nie chodzi tylko o fakt, że książęta Czartoryscy chętnie włączali się w kształtowanie polskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, ale także o to, że był to ród uchodzący za jednych z bardziej znamienitych mecenasów sztuki. Właśnie dzięki ich zbiorom udało się w Krakowie otworzyć Muzeum imienia Czartoryskich. Jest to miejsce, które warto zwiedzić, przede wszystkim z powodu nagromadzonych tu artefaktów. W Muzeum tym podziwiać można dzieła i eksponaty będące pamiątkami po różnych okresach nie tylko historii Polski, ale też i historii świata. Wartą obejrzenia jest na przykład sala, w której zgromadzono eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych w Egipcie czy Syrii. To właśnie tutaj obejrzeć można zabytki Starożytnego Egiptu, Mezopotamii oraz innych antycznych kultur. Najcenniejszym eksponatem, jakim może pochwalić się to krakowskie muzeum, jest jednak słynny obraz Dama z gronostajem, znany także pod nazwa Dama z łasiczką. Jest to dzieło stworzone przez samego Leonarda da Vinci. Oprócz tego obrazu w Muzeum Czartoryskich można oglądać także inne, równie cenne dzieła malarskie. Samo muzeum mieści się na obrzeżach Starego Miasta, w budynku znajdującym się niedaleko słynnej Bramy Floriańskiej.