Najciekawsze formy turystyki

Najciekawsze formy turystyki

Jest wiele form turystyki, które są podejmowane przez ludzi. Bardzo często ludzie wykazują zainteresowanie turystyką przyrodniczą, która polega na zagłębianiu się w wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośrednie poznawanie różnego rodzaju zjawisk. Niektórzy ludzie, którzy interesują się danym gatunkiem zwierząt podróżują w celu obserwowania konkretnych przypadków – takie obserwacje dotyczące ptaków nazywają się „birdwatchingiem”. Jeżeli chodzi o przyrodę bardzo ważną gałęzią turystyczną jest również turystyka polarna, gdzie podróżnicy dokonują samotnych wypraw na terenach podbiegunowych. Ciekawym zjawiskiem jest również tak zwana „ekoturystyka”, której przedstawiciele z zasady unikają wszelkich działań turystycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie. Bardzo dużo podróżników określa swoje zainteresowanie jako turystykę kulturową – dotyczy to miejsc, które w jakimś konkretnym stopniu dotykają danej dziedziny kulturowej: chodzi na przykład o zwiedzanie zabytków, śledzenie ważnych miejsc dla danej sztuki (na przykład podążanie śladami kręcenia jakiegoś filmu bądź podróżowanie śladami życia danego artysty). Turystyka etniczna polega na poznawaniu odmiennych kulturowo grup społecznych. Niemniej interesująca jest turystyka sentymentalna – jej przedstawiciele wyruszają w podróże do miejsc, z których ich przodkowie bądź inni ważni ludzie musieli uciekać.