Okres średniowiecza i renesansu

Okres średniowiecza i renesansu

Ponieważ średniowiecze oznaczało duży zastój w całej gospodarce zarówno kultura, jak i turystyka były po części zatrzymane. Jednak jeżeli były podejmowane jakiekolwiek czynności w tych kierunkach ich najważniejszych celem, zarówno dosłownym jak i pośrednim była szeroko rozumiana religia. Dlatego najczęściej podróżnicy to byli chrześcijanie, którzy chcieli pojechać do najważniejszych miejsc dla swojego wyznania – chodzi oczywiście o Ziemię Świętą, Rzym oraz grób apostoła Jakuba który znajduje się w Santiago de Compostela. Wprawy również dotyczyły przedstawicieli innych wyznań, takich hindusi, buddyści, Żydzi oraz muzułmanie, jednak w ich wypadku najważniejszą sprawą był handel – jedynie podróże były możliwością podjęcia relacji handlowych z innymi narodami. W tamtych czasach niektórzy również decydowali się na wyprawy ze względów naukowych, ponieważ Uniwersytetów było bardzo niewiele. Oznacza to, że podjęcie edukacji najczęściej wiązało się z wyjazdem do bardzo odległego kraju. Jednak w tamtych czasach niektóre wyprawy zapisały się do historii – najczęściej były one podejmowane przez pojedynczych podróżników. Bez wątpienia największym wydarzeniem turystycznym renesansu była wyprawa Krzysztofa Kolumba do Indii, gdzie odkrył Amerykę w tysiąc czterysta dziewięćdziesiątym drugim roku.