Pielgrzymka jako forma turystyki religijnej

Pielgrzymka jako forma turystyki religijnej

Istnieje takie zjawisko jak turystyka religijna, która cieszyła się wielką popularnością przede wszystkim w okresie średniowiecznych. Z czasem podróże ludzi zmieniły trochę swój charakter, jednak do dnia dzisiejszego istnieje kilka form turystyki religijnej. Dotyczy ona przede wszystkim wyjazdów których celem jest zapoznanie się z ważnymi dla danego wyznania miejscami. Istnieje jeszcze turystyka poznawcza w sensie religijnym, która oznacza zwiedzanie ważnych miejsc dla bardzo wielu wyznań. Najczęściej pod hasłem turystyka religijna jednak mieści się pojęcie pielgrzymki! Jest to wyjazd do miejsc świętych ze względów religijnych. Pielgrzymki są często bardzo dobrze zorganizowane, dlatego biorą w nich udział całe rzesze ludzi! Najczęściej ludzie, którzy biorą w nich udział mają swoje własne, duchowe cele – chcą podziękować za coś, zadośćuczynić za jakieś popełnione uczynki lub złożyć prośbę o zdrowie, pomyślność i tym podobne. Czasami pielgrzymki są podejmowane indywidualnie, jednak taka wyprawa ma zupełnie inny charakter. Pielgrzymki zbiorowe przygotowują konkretne instytucje religijne, jednak osoby, które podróżują same mogą się również dołączać. Często pielgrzymi dostają konkretne przedmioty które świadczą o ich uczestnictwie w podróży – kolorowe chusteczki, certyfikaty, karty pielgrzymki i tym podobne.