Polska turystyka w dwudziestym wieku

Polska turystyka w dwudziestym wieku

Już na samym początku dwudziestego wieku Polska turystyka była w bardzo dobrej kondycji. To była oczywista zapowiedź dużego rozwoju w czasie kolejnych stu lat, mimo bardzo ciężkich przeżyć i wydarzeń, na które nasz kraj był narażony. Już w tysiąc dziewięćset szóstym roku otworzono pierwsze schronisko w Beskidach Zachodnich. W tym samym czasie zaczęło działać Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W tysiąc dziewięćset dziewiętnastym roku po raz pierwszym został powołany Referat Turystyki w Ministerstwie Robót Publicznych. Rok później otworzono po raz pierwszy w naszym kraju biuro podróży („Orbis”), które znajdowało się na terenie Lwowa. Tuż przed drugą wojną światową miało miejsce kilka niezwykłych wydarzeń: w tysiąc dziewięćset trzydziestym szóstym roku wybudowano pierwszą w naszym kraju kolejkę liniową, która prowadziła na Kasprowy Wierch. W tym samym czasie została powołana Liga Popierania Turystyki, jednak ważniejszym wydarzeniem tego okresu było to, że na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otworzono „Studium Turyzmu”. Czas drugiej wojny światowej oraz kilku lat potem był dużym zastojem w związku ze straszliwymi wydarzeniami, które wtedy miały miejsce na terenie naszego kraju. Jednak otworzono Fundusz Wczasów Pracowniczych już w tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym roku.