Pozostałe wymagania do dwugwiazdkowej kategoryzacji

Pozostałe wymagania do dwugwiazdkowej kategoryzacji

Hotel, który ubiega się o nadanie mu dwóch gwiazdek, powinien mieć wokół swojego budynku plac, na którym będzie możliwość krótkiego postoju, a także ułatwiony dojazd do tego miejsca. W przypadku wnętrza budynku, powinien on posiadać dobrą wentylację w wielu jego częściach, a także kilka jej rodzajów, zarówno mechaniczną, jak i naturalną. Ponadto, cały obiekt powinien być zaopatrzony w system ogrzewania. W pokojach hotelowych konieczny jest możliwy dostęp zarówno do ciepłej, jak i zimnej wody, przez całą dobę. W budynku musi się znajdować instalacja radiowo – telewizyjna. W recepcji musi być telefon, który jest dostępny także dla gości, ponadto, taka możliwość powinna się także znajdować na każdej kondygnacji hotelu. Budynek ten powinien mieć także odpowiednie instalacje przeciwpożarowe, które to powinny się znajdować w odpowiednio do tego wyszczególnionym miejscu, mianowicie na produkcyjno – magazynowym zapleczu hotelu. Jeżeli budynek posiada co najmniej cztery kondygnacje, musi być wyposażony w windę. Hol, prowadzący do recepcji, musi posiadać co najmniej dwadzieścia metrów kwadratowych, natomiast powinien być także oddzielny hol restauracyjny, chociaż nie jest to konkretnie wymagane.