Problem turystyki seksualnej

Problem turystyki seksualnej

Bardzo ciężkim i kontrowersyjnym tematem w ostatnich czasach jest rozwijające się zjawisko tak zwanej turystyki seksualnej. Polega ona na realizowaniu podróży najczęściej za granice (czasami nawet na inne kontynenty) w celu zaspokojenia swoich różnego rodzaju potrzeb seksualnych. Osoby praktykujące turystykę seksualną często nie mogą z wielu przyczyn bądź nie chcą spełniać się seksualnie w miejscu swojego stałego zamieszkania. Najczęściej ta forma turystyki głównie opiera się o korzystanie zarówno heteroseksualnej jak i homoseksualnej prostytucji, czasami również chodzi o prostytucję dziecięcą oraz nawiązywaniu kontaktów seksualnych bez jakiejkolwiek wymiany pieniądza – dotyczy to zarówno tubylców jak i innych podróżników. Niestety turystyka seksualna jest problemem i to nie małym! Bez względu na „wrażenia” turysty” skutki są często na skalę ogólnokrajową, ponieważ dzięki takiej działalności rozprzestrzenia się AIDS, choroby społeczne takie jak właśnie prostytucja, alkoholizm, narkomania, pedofilia lub demoralizowanie dzieci. Turyści najczęściej wybierają się do różnych krajów azjatyckich oraz afrykańskich, ale w ostatnim czasie cieszy się ono równie dużym zainteresowaniem również w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Turyści seksualni to najczęściej mężczyźni, którzy pochodzą z wysoko rozwiniętych krajów.