Turystyka w czasach nowożytnych

Turystyka w czasach nowożytnych

Wiele dziedzin życia człowieka rozwija się wraz z upływem czasu. To na pewno dotyczy turystyki, ponieważ wiek (zwłaszcza) dziewiętnasty i dwudziesty to najlepszy moment rozwoju tej gałęzi gospodarki! Do tego momentu wycieczki różnego rodzaju były podejmowane przede wszystkim przez szeroko rozumianą elitę społeczną, ponieważ wszelkie podróże były bardzo drogim przedsięwzięciem. Ponieważ jest w dziewiętnastym wieku obniżono koszty codziennego życia, skrócono średni czas pracy, rozwinięto środki transportu, wielkiemu rozwojowi uległa również urbanizacja oraz przemysł cały charakter turystyki nabrał zupełnie innego wizerunku. Poza najważniejszą sprawą cenową podróże były bardziej osiągalne również przez to, że były krótsze i bardziej wygodne. Pierwsza linia kolejowa została udostępniona ludziom w Wielkiej Brytanii w tysiąc osiemset dwudziestym piątym roku. Koniec wieku oznaczał bardzo szeroko rozprzestrzenioną sieć kolejową na terenie całej Europy. Ponadto w tysiąc osiemset czterdziestym pierwszym roku założono pierwsze biuro podróży – również w Anglii, jego założycielem był Thomas Cook. Wtedy ludzie najczęściej wykazywali zainteresowanie wycieczkami do historycznych miejsc, takich jak Rzym, Egipt lub Wenecja. Podróżnicy również bardzo często interesowali się wyprawami górskimi (które popularne są do dziś), w obszary nadmorskie oraz do różnego rodzaju uzdrowisk.